Uzavírky a jiná omezení

Jungmannova (V úseku částečného podélného parkování na chodníku u budovy TELEFONICA O2)

 Doba uzavírky - do 31.1.2010

Držitelům parkovacích karet v lokalitě Jungmannova poskytujeme po dobu trvání uzavírky možnost parkování v režimu parkovacího automatu s dopravní značkou IP13c s použitím rezidentně – abonentních parkovacích karet.

Jungmannova (místní pozemní komunikace)

Doba oprav je stanovena na březen 2010.

Bližší informace a případná omezení nejsou zatím známa.

Slovácká (v režimu parkovacího automatu (za obchodní části))

Doba uzavírky 11.1.2010 – 31.8.2010

Po dobu trvání uzavírky nebude tato komunikace průjezdná. Rezidentně – abonentní parkování ve vnitroblocích sídliště Slovácká nebude nijak omezeno. V případě omezení budou držitele parkovacích karet v této lokalitě písemně informování.