V Lanžhotě jiskřilo

Taky v Lanžhotě, stejně jako v Lednici a v Břeclavi začaly besedy k možnému vyhlášení CHKO. V případě Lanžhota, je to o to citlivější, že se jedná o oboru Soutok, kterou občané cítí jako srdeční záležitost.

Na žádost zástupců MŽP - Sekce ochrany přírody a krajiny, potažmo CHKO se uskutečnila v podvečer 11. března 2010 v prostorách MěÚ Lanžhot beseda občanů se zástupci CHKO z Prahy . Hlavním řečníkem byl ing. Dušan Utínek. „Omlouvám se, měl být“  Z jeho vystoupení nebylo zřejmé co občanům nabízí. Nedokázal svým pětiminutových vystoupením přítomným vysvětlit co vlastně chtějí chránit, a to hlavní, co CHKO občanům přinese a v čem je omezí. Podle slov ing. Utínka žádné omezení nebude pouze se zamezí trempinku a rozdělávání ohňů. Zřejmě měl na myli nedávnou událost, kdy CHKO vypalovalo suchou trávu v letněném rybníku Nesyt.

Všichni zúčastnění občané se od počátku až do konce besedy nedozvěděli doslova nic, o tom jaký význam má vyhlášení CHKO pro danou oblast. Z toho se dá odvodit, že se jedná pouze o mocenský krok, který jak se místní zmiňovali tu už byl, ať už rod Lichtensteinů, nebo vláda jedné strany, „hraniční pásmo“. „Nechceme CHKO“, znělo celý večer z úst občanů. Někteří občané přirovnali správu CHKO k Bobru Evropskému ( kterého tu právě tito ochránci přírody vysadili), jako škůdci přírody v oblasti Soutoku.

Závěrem vystoupil pan Jiří Netík (místní fořt) se vzpomínkou na jeho předchůdce Ing. Bohumila Balgu, který byl ten, kterému vděčíme za to jak obora SOUTOK vypadá a že ji navštěvují milovníci přírody z celého světa. Ve svém vystoupení pan Netík důkladně rozebral celou šíři údržby krajinné oblasti. Vzpomněl bezmála 20 institucí: akademií věd, lékařských fakult a výzkumných ústavů lesního hospodářství a myslivosti, se kterými Polesí Lanžhot a Lesní závod Židlochovice aktivně spolupracují s cílem zachování druhů a ochrany přírody. Pánové z ministerstva nedokázali na vystoupení pana Jiřího Netíka vznést ani jeden argument, který by zpochybňoval špatné hospodaření lesníků v kterékoli lokalitě obory SOUTOK.

Beseda skončila ve chvíli, kdy zástupci CHKO neměli argumenty a tak se stále vraceli k trempinku a rozdělávání ohňů. Sálem znělo:“tito odborníci nám mají spravovat náš majetek ? No to snad ne, vždyť jim nejde o les, ale o hektary, a s tím spojené dotace z EU“.

Mgr. Antonín Hostina

Zastupitel města Lanžhot