Volby do zastupitelstev obcí 2010

7.07.2010: Volby do zastupitelstev obcí 2010

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Jmenování zapisovatelů/ek okrskových volebních komisí Losování pořadí stran dne 26.8.2010 Kandidáti do voleb RÚ Břeclav Rozhodnutí o registraci kandidátních listin...