Výzva ke spolupráci

V Ý Z V A

pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu


Město Břeclav nabízí spolupráci na projektu propagace - Jih Moravy.

Konkrétně se jedná o propagaci:

  1. Uvedení základních informací o zařízeních v propagačních materiálech vydávaných městem Břeclav. Materiály budou obsahovat velké množství turistických údajů a cílů. Jedním z hlavních cílů je představit turistovi také konkrétní komerční cíle, tj. komplexní nabídku služeb od ubytovacích nebo stravovacích kapacit, přes vinné sklípky až po různé půjčovny.
  2. Prezentaci všech zúčastněných na veletrzích cestovního ruchu. V roce 2010 se Město Břeclav zúčastní 11 veletrhů nejen v České republice, ale především v zahraničí - Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie a Maďarsko.
  3. Propagace zájemce na webových stránkách města.
  4. Zařazení zájemce do evidence informační služby, včetně jeho propagace.
  5. Nabízet propagační materiály zájemce na TIC v Břeclavi


Forma spolupráce:

Smlouva o propagaci, která bude uzavřena mezi městem Břeclav a konkrétním subjektem. Předmětem smlouvy je podpora rozvoje cestovního ruchu spočívající ve výše uvedených bodech.

Roční poplatek za výše uvedené služby:

2.500,- Kč bez DPH

Kontakty:

Turistické informační centrum Břeclav tel. 519 326 900
email: info@breclav_org