Zahájeno projednávání nového územního plánu

Městský úřad Břeclav zahájil projednávání nového územního plánu Břeclavi, který nahradí stávající. Současně platný územní plán byl schválen již v roce 1995 a od té doby bylo schváleno respektive vydáno celkem 7 změn a další se ještě projednávají.

Návrh zadání nového územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí do 30.8.2010 na MěÚ Břeclav, odboru stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřad územního plánování, dveře č. 226 a také na internetových stránkách města (zde).

V této lhůtě (tj. do 30.8.2010 včetně) může každý uplatnit písemně své připomínky na adresu pořizovatele: MěÚ Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování, oddělení úřad územního plánování, Nám. T.G.M. 3, 690 81 Břeclav.

Doporučujeme občanům, aby sledovali proces pořizovaní nového územního plánu a včas uplatnili své podněty. Velmi často se totiž stává, že se vlastníci pozemků o územní plán zajímají, až když chtějí stavět. To ale může být pozdě.