48°44'14.469"N, 16°44'8.369"E


kolonadaKolonáda

Stavba, jež můžeme také znát pod jménem kopce Reistna, byla v letech 1810-1817 postavena podle plánů Josefa Hartmuta valtickým stavitelem Josefem Poppelackem na pokraji lesního komplexu jižně od Valtic v bezprostřední blízkosti dnešní státní hranice.

Josef Hartmuth se zde zřejmě inspiroval schönbrunnskou kolonádouVznikla v době vlády Jana Josefa I na památku otce Františka Josefa I. a bratrů Aloise I. Josefa a Filipa Josefa ...více info