48°45'31.515"N, 16°46'0.847"E


sv-hubertKaple sv. Huberta

Najdeme ji uprostřed lesa mezi Valticemi a Charvátskou Novou vsí. Její autor, Georg Wingelmüller, kapli řešil ve tvarosloví romantické gotiky jako trojosou stavbu s hrotitými arkádami a uprostřed s Höglerovou sochou světce (patrona lovců) na podstavci.

V nároží pod římsou, na níž světec stojí v loveckém oděvu, jsou mezi hlavami jelenů umístěny kříž, znak domu Lichtenštejnů (dělený štít s horní půlí zlatou a dolní červenou) a znak hrabat Kinských (tři stříbrné vlčí zuby v červeném poli). K realizaci kaple, postavené z pískovcových kvádrů ...více info