48°46'29.389"N, 16°47'48.499"E


gracieChrám Tří Grácii

Klasicistní stavba, která byla vystavěna v letech 1824-1825 Josefem Poppelackem podle projektu Josefa Franze Engela, se nachází nad Prostředním rybníkem v lesích mezi Lednicí a Valticemi.

Jedná se o salet s půlkruhovým půdorysem, na kterém je postavená kolonáda s dvanácti jónskými sloupy a který má v plochých obdélníkových nikách umístěny alegorické sochy věd a múz.Empírové stavbě dominuje sousoší tří antických bohyní ...více info