48°46'49.22"N, 16°45'28.29"E


hranicni-zamecekHraniční zámeček

V letech 1826 -1827 byl na konci vesničky Hlohovec podle návrhu Josefa Kornhäusela postaven Josefem Popelackem klasicistní Hraniční zámeček, který svůj název získal proto, že jeho středem procházela původně zemská hranice mezi Rakouskem a Moravou, tvořená potokem protékajícím dvoranou stavby.

Nad hlavní římsou je nízká atika s nápisem: "Zwischen Österreich und Mähren" (mezi Rakouskem a Moravou) ...více info