48°46'58.52"N, 16°49'27.899"E


apolloApollonův chrám

Apollónův chrám se nachází na návrší na břehu Mlýnského rybníka. Tuto empírovou stavbu začal stavět na pokyn knížete Jana I. Josefa z rodu Lichtenštejnů architekt Josef Kornhäusel v roce 1817, dokončil ji však Josef Franz Engel v roce 1819.

Základem stavby je terasa, kterou nese osm dórských sloupů. V jejím středu najdeme půlkruhový výklenek, v němž je na největším reliéfu z celého Lednicko-valtického areálu znázorněn průvod antických nymf a amoretů doprovázejících Apollóna ...více info