48°48'16.709"N, 16°49'56.999"E


janohradJanohrad

Byl postaven v letech 1807-1810 jako jednopatrová romantická zřícenina hradu se čtyřmi nárožími, jakoby pobořenými věžicemi, podle návrhu Josefa Hartmutha. Měl sloužit knížeti Janu I. (od něj je také odvozeno jeho jméno: Hansenburg - Janohrad) jako lovecký zámeček.

Z tohoto důvodu byly v přízemí psince a stáje pro koně a v rytířském sále ...více info