48°48'53.21"N, 16°48'46.799"E


minaretMinaret

Nachází se v zámecké zahradě lednického zámku. Je výrazem romantismu a byl vystavěn podle návrhu Josefa Hardmutha v letech 1797-1804 za vlády Aloise I. Josefa z Lichtenštejna. Vzhledem k bažinatému terénu bylo podloží zpevněno více než pěti stovkami olšových pilotů dlouhých pět a půl metru, na které byl položen dubový rošt.

Teprve na tento rošt bylo vztyčováno cihelné základové zdivo a klenby sklepení ...více info