ANKETA - Co jsou priority Břeclavi?


Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou anketa, která obsahuje náměty i příležitosti naformulované na Veřejném fóru Zdravého města a Místní agendy 21, které se uskutečnilo 16. září. Zajímá nás váš názor a tak prosíme, abyste označili maximálně 2 náměty, které považujete za nejaktuálnější právě Vy a jejichž řešení by podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno.

Problémy (příležitosti) nejsou řazeny dle důležitosti – tu jim dáte Vy, svým hlasem!

Termín odevzdání je do 25.10.2021 včetně. Dotazník můžete odevzdat na podatelně budovy Městského úřadu. Dále jej můžete vyplnit elektronicky v aplikaci Mobilní rozhlas.

Vyplněný anketní lístek můžete zaslat také na e-mail zdravemesto@breclav_eu. S výsledkem budete seznámeni prostřednictví měsíčníku Radnice, na FB a webu města Břeclav.

1.

Lepší péče o městský bytový fond

   

2.

Možnost vyřizovat více služeb úřadu z domu

   

3.

Obchvat města

   

4.

Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením

   

5.

Pokračování v rekonstrukci zámku

   

6.

Rekonstrukce krytého bazénu a koupaliště

   

7.

Revitalizace areálu cukrovaru

   

8.

Sál pro společenské akce

   

9.

Sociální bydlení

   

10.

Více stromů ve městě

   

11.

Vzdělávací centrum pro rodiny s dětmi se speciálními poruchami řeči, čtení a vývoje

 

 

12.

Zřízení cyklostezky k lanovému centru + chodník až k Valticím souběžně se silnicí

 

 

Děkujeme za zájem o naše město a Váš čas.