Budou spolupracovat na budování cyklotras


Břeclavské zastupitelstvo v pondělí 19. února posvětilo dohodu mezi městy Břeclav, Lanžhot a obcí Kostice o spolupráci na vybudování cyklistických tras.

Pod záštitou břeclavského místostarosty Svatopluka Pěčka se 25. 9. 2017 uskutečnilo jednání, jehož cílem bylo zahájit spolupráci na vybudování cyklistických tras mezi zúčastněnými městy a obcí. Bylo dohodnuto, že bude uzavřena společná dohoda o spolupráci, která povede k následným krokům - od společné projektové přípravy, vyjednávání na Jihomoravském kraji, až ke společným žádostem o dotaci na realizaci. Dále bylo dohodnuto zahájení společného jednání o vybudování okružní křižovatky u kasina na tzv. Kostické váze s Jihomoravským krajem.
Cílem spolupráce je, aby obyvatelé Lanžhota a Kostic, kteří do našeho města denně přijíždějí za prací na kole, měli kvalitní a bezpečnou alternativu dopravy," uvedl místostarosta Svatopluk Pěček. Společná příprava i realizace jednotlivých tras je odhadována cca na pět let.