Informační místo bude otevřeno od března


Informační místo, zřízené břeclavskou radnicí pro občany, kteří vlastní pozemky pod trasou plánovaného silničního obchvatu města, bude v měsíci únoru ze zdravotních důvodů uzavřeno. Občané mohou v případě potřeby ale i nadále volat na tel.731 680 145.