Kontejnery na odpad v ulicích Záhumní a Říční


Poslední přistavení velkoobjemových kontejnerů na odpad na ulici Říční bude provedeno v pátek 15. listopadu, na ulici Záhumní pak v sobotu 16. listopadu. Po těchto termínech již nebudou kontejnery k dispozici.