Nová aplikace usnadní hlášení závad ve městě


Občané Břeclavi mají nyní novou možnost hlásit závady na městském majetku pomocí aplikace pro chytré telefony.

Včasným oznámením tak mohou přispět k rychlejšímu odstranění nejrůznějších závad, jako jsou například poškozené komunikace, vyvrácené dopravní značky, rozbité lavičky nebo nefunkční veřejné osvětlení.

 Je potřeba si do telefonu stáhnout a nainstalovat program Survey123 (z GooglePlay nebo AppStore), poté vyplnit přihlašovací jméno zavady a heslo ZavadyBv1. Následně se zobrazí jednoduchá anketa, ve které lze závadu stručně popsat, označit její GPS souřadnice a také přidat fotografii závady.

Aplikace ohlásí závadu přímo příslušnému úředníkovi. Pokud se jedná o závadu na městském majetku, tak začne pracovat na nápravě. Pokud se nejedná o majetek města, tak úředník informuje příslušného majitele.

Evidenci závad přijatých, řešených a vyřešených je možné sledovat také na internetové adrese http://arcg.is/2ClIVIP. Každá nahlášená závada je zde v mapě města označena terčíkem, jehož barva signalizuje stav závady – přijata (červená), v řešení (modrá), vyřešena (zelená), předána jinému majiteli (oranžová). Občan tak má i zpětnou vazbu, jak byl jeho podnět vyřešen.