Ochranné pruhy pro cyklisty budou i v dalších ulicích


DSC_1048.JPG Na začátku dubna se ve starobřeclavských ulicích Na Pěšině a Generála Šimka objevil v souladu s projektem schváleným Policií ČR nový způsob vodorovného dopravního značení - tzv. ochranné jízdní pruhy pro cyklisty. Ty budou v blízké době vyznačeny také v ulicích Veslařská a Za bankou.

OCHRANNÉ PRUHY pro cyklisty zavedl zákon číslo 48/2016 o provozu na pozemních komunikacích. Oproti VYHRAZENÝM jízdním pruhům pro cyklisty, které jsou už řadu let v jiných částech města, mají několik odlišností.

Do ochranných pruhů pro cyklisty mohou vjíždět vozidla, pro které ve zbytku vozovky není dostatek místa. V praxi to znamená, že ochranný cyklopruh určuje cyklistovi jeho bezpečný prostor, ale když se v něm žádný cyklista nenachází, tak jej mohou řidiči motorových vozidel využít. Nikdo jim totiž striktně nezakazuje do ochranného cyklopruhu v případě nutnosti zajet (na rozdíl od vyhrazených cyklopruhů).

Když se cyklista v ochranném pruhu nachází, většině řidičů stačí zbylý prostor vozovky k bezpečnému minutí cyklisty, aniž by u toho navíc museli dávat znamení, že jej předjíždí. Jinak se provoz motorových vozidel prakticky neliší od stavu, kdy ochranný cyklopruh na vozovce nebyl

Ochranný cyklopruh na rozdíl od vyhrazeného:

• nikdy nemá svislé dopravní značení
• nikdy není červeně podbarven
• je vyznačen čarou s drobnějším přerušováním

Věříme, že si Břeclavavné na nový způsob značení rychle zvyknou a že nový způsob značení přispěje k větší bezpečnosti cyklistů na městských komunikacích.