Omezený provoz oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky, oddělení dopravy a přestupkového řízení


Z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířením koronaviru budou pro veřejnost agendy oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky, oddělení dopravy a přestupkového řízení v budově „C“ Městského úřadu v Břeclavi otevřeny do konce dubna každé pondělí, úterý a středu od 8 do 11 hodin (mimo svátek), vždy pouze po telefonickém objednání na uveřejněná telefonní čísla jednotlivých agend.

Prosíme občany, aby se objednávali na níže uvedených telefonních číslech, kde s nimi bude věc projednána a posouzeno, zda se jedná opravdu o neodkladnou záležitost. Upozorňujeme, že objednávky přes objednávkový systém WebCall nejsou platné.

Pro enormní zájem klientů o přepis vozidel a o další úkony, které s registrem vozidel souvisí, agenda evidence vozidel rozšiřuje úřední hodiny pro veřejnost dne  27. 4. 2020 a 29. 4. 2020 o dvě hodiny v čase od 12.00 do 14. 00. Pro měsíc květen počítáme s dalším rozšiřováním úředních hodin. Pouze telefonické objednávání klientů trvá i nadále.

Agenda občanských průkazů: 519 311 271

Agenda řidičských průkazů: 519 311 301 nebo 519 311 343

Agenda matriky: 731 428 201

Agenda evidence obyvatel: 519 311 239 nebo 519 311 289

Agenda CzechPOINT: 519 311 333 nebo 519 311 221

Agenda evidence vozidel: 731 428 238 

Děkujeme za pochopení.