Péče o nevidomé a slabozraké v Břeclavi přechází na obecně prospěšnou společnost Tyfloservis


Město Břeclav ukončilo smluvní spolupráci se společností TyfloCentrum Brno, regionální pracoviště Břeclav. Péče o nevidomé a slabozraké v Břeclavi přechází na obecně prospěšnou společnost Tyfloservis Brno.

„Vyhodnocujeme ve spolupráci s Jihomoravským krajem kvalitu poskytovaných služeb. U Tyflocentra jsme shledali několik závažných nedostatků a tuto organizaci nadále podporovat nebudeme. Poskytovanou službu nahradí od 1. července Tyfloservis, o.p.s. tak, aby sociální práce s nevidomými zůstala v Břeclavi nepřerušena," uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

Poskytovaná služba Tyfloservisu bude terénní a do své péče převezme současné břeclavské klienty. Terénní a ambulantní sociální rehabilitaci nevidomých a slabozrakých poskytuje Tyfloservis po celém území České republiky prostřednictvím sítě svých krajských středisek.

Tyfloservis, o.p.s. nabízí nevidomým a slabozrakým lidem poradenství, výběr vhodných pomůcek a nácvik konkrétních dovedností. Učí klienty péči o domácnost, chůzi v prostoru, Braillovo písmo, psaní na klávesnici a další dovednosti a poskytuje bezplatnou sociální rehabilitaci.

http://www.tyfloservis.cz/

19. 6. 2019