Unikátní nález v Dyji: Fragmenty lodi mohou být staré tisíce let


P4108381.JPG Ve vodě mohly ležet tisíce let. Teď budou fragmenty člunu zkoumat odborníci. Dva zachovalé kusy vydlabané lodi, na které upozornil archeology náhodný kolemjdoucí, se našly v dubnu při těžbě štěrkopísku na Dyji mezi vídeňským a bratislavským mostem v Břeclavi.

Podle archeologa Libora Kalčíka z břeclavského muzea jde přitom o skutečný unikát. „Na řece Dyji nebyl žádný podobný nález doposud zdokumentovaný. V posledních dvaceti letech se navíc podobná loď v České republice nenašla. Zdokumentovaných nálezů ručně dlabaných člunů, které pocházejí z dob od střední doby kamenné do středověku, je přitom v Česku jen několik málo desítek,“ vysvětluje nadšeně archeolog.

Třímetrový dobře zachovalý fragment, na kterém je patrné žebro lodi, které pravděpodobně oddělovalo prostor pro náklad, nyní čeká na konzervaci. Celá loď mohla být podle prvotních odhadů dlouhá i deset metrů. Její přesné stáří určí analýza dřeva pomocí radiokarbonové metody a dendrochronologie. To může trvat i několik měsíců. Už teď je ale podle archeologa patrné, že loď nebude mladšího data, než z období středověku. „Fragmenty lodi mohou klidně pocházet z doby římské nebo z raného středověku. Přesné určení doby vzniku může napomoci mimo jiné i k dotvoření obrazu o splavnosti Dyje,“ pokračuje Kalčík s tím, že nejstarší nalezené lodě tohoto typu, o kterých ví, jsou z období 6 500 let př. n. l. 

Po určení stáří fragmentů a jejich konzervaci by se mohly stát součástí expozice na Pohansku. „Počítáme s dotvořením vizualizace celé lodi, případně bychom k tématu života kolem řeky Dyje v proudu času mohli udělat výstavu,“ uzavírá archeolog vyprávění o unikátním nálezu dubového člunu.                

Břeclav, 2. května 2019

loď 1.jpg

Foto: David Mahovský