Úřední hodiny radnice se rozšiřují


Od pondělí 20. dubna do konce tohoto měsíce se zvyšuje počet úředních hodin pro občany. Po předchozí telefonické domluvě s úředníky si mohou své záležitosti vyřídit osobně v pondělí, v úterý a ve středu, vždy od 8.00 do 11.00 hodin. Občané budou do budovy radnice vpouštěni v omezeném počtu, po změření tělesné teploty, provedené dezinfekci rukou a samozřejmě s ochranou obličeje. I nadále žádáme občany, pokud je to možné, aby v maximální možné míře využili telefonický a e-mailový kontakt s úředníky.

Upozorňujeme, že dvůr radnice je pro veřejnost nepřístupný! Do budovy C (oddělení dokladů, evidence obyvatel a matrik, oddělení dopravy a přestupkového řízení) lze proto vstupovat pouze z ulice U stadionu. Do hlavní budovy lze vstupovat pouze z náměstí T. G. Masaryka.

V pátek 24. 4. bude městský úřad opět zcela uzavřen z důvodu provádění dezinfekce.