Začíná oprava secesní Hvězdovy vily


Jihomoravský kraj začne každým dnem s opravou střechy na budově Střediska volného času Duhovka. Do nápravy havarijního stavu, který zapříčinilo krupobití předcházející tornádu v červnu roku 2021, investuje necelých pět milionů korun.

Díry po kroupách jsou ve střeše secesní budovy patrné ještě dnes. Kvůli nim do objektu už přes rok a půl zatéká, na stropech jsou viditelné skvrny způsobené vodou. Po opravách zmizí, navíc bude možné využít krásný prostor podkroví, který je dnes po většinu roku kvůli teplotním podmínkám neobyvatelný.

Břeclavané ale musí počítat s tím, že vzhled honosné vily, postavené v roce 1903 známým stavitelem Ferdinandem Rossakem a později zakoupené Karlem Hvězdou, se promění. Původní krytinu z poštorenské keramiky nahradí kraj ocelovým zinkovaným plechem s barevnou úpravou.

 

„I když tato budova z počátku 20. století není ve správě města, k její opravě jsme se vyjadřovali a snažili jsme se krajskému úřadu zdůraznit, jak je pro Břeclav důležitá,“ komentuje vedení města fakt, že Hvězdova vila je jednou z nejkrásnějších místních historických staveb. „Třebaže nemá památkovou ochranu, k její rekonstrukci je potřeba přistupovat velmi citlivě,“ dodává s tím, že v minulosti již jednou Břeclavany obdobná rekonstrukce v režii kraje velmi pobouřila. To když se pod zateplením budovy obchodní akademie ukryly její cenné fasádní prvky.

 

U Hvězdovy vily odborné posudky prokázaly, že znovupoužití keramické krytiny není možné. Původní tašky i hřebenáče jsou natolik zvětralé, že se při jakékoliv manipulaci rozpadají a náhrada za sto let starou krytinu již neexistuje. Plechová krytina by měla podle vyjádření investora co nejvíce evokovat původní barvu střechy.

15. 3. 2023