Získejte dotaci na využití dešťové vody


Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí spouští dotační program Dešťovka – BOJ SE SUCHEM.

Dotační program podporuje tři typy projektů:

  1. zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – stavba zahradní nádrže
  2. akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku – stavba zahradní nádrže a systému pro využití dešťové vody jako užitkové v domácnosti  
  3. využití předčištěné odpadní vody jako vody užitkové v domácnosti – důmyslnější systémy na opětné využití odpadní vody z mytí, sprchování po předčištění např. ke splachování

Vlastníci a stavebníci rodinných i bytových domů budou moci využit dotaci až 50 % z výdajů, mezi které je možné zahrnout nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na předčištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Pro získání dotace na nádrž pro akumulaci vody jen na zálivku (bod 1 v projektu) musí být splněno alespoň jedno z následujících kritérií. Pokud v obci bylo od roku 2014:

  • nutné alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou;
  • místní vyhláškou opakovaně omezeno používání pitné vody minimálně ve dvou letech;
  • místní vyhláškou dlouhodobě omezeno používání pitné vody minimálně na dobu 3 měsíců v jednom roce.

Na území ORP Břeclav nebylo splněno ani jedno požadované kritérium.

Žádosti budou přijímány od 29. 5. 2017 elektronicky přes webové stránky programu. Administrovat se budou na 13 krajských pracovištích SFŽP ČR (Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno), kam žadatelé následně doloží žádost a její přílohy v listinné podobě.  Jakmile bude žádost schválena, bude žadateli do tří týdnů od uzavření smlouvy odeslána dotace na účet.

Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu www.dotacedestovka.cz.