Baťův kanál


Existence vodní cesty na Jižní Moravě je naším rodinným stříbrem. Vodní plavba je s tímto vědomím podporována Zastupitelstvem Jihomoravského kraje každoroční několikamilionovou dotací směřující k dobudování potřebné infrastruktury. Naší snahou je také vytvořit strategickou vizi dalšího prodloužení této vodní cesty ve spolupráci se Slovenskem tak, aby bylo možno postupně doplout až do Dunaje. Při realizaci tohoto záměru bychom rádi využili evropských prostředků v období 2007-2013. Že je to záměr důležitý a životaschopný, potvrzuje i skutečnost, že už studie, kterou právě dostáváte do rukou, je zpracována s finanční podporou Evropské unie z programu Interreg IIIA Česká republika-Slovenská republika.

Ing. Jaroslav Pospíšil,

člen Rady Jihomoravského kraje