Břeclav


breclavPohled na soudobé město s průmyslovými podniky, významným železničním uzlem a „moderní" zástavbou svádí k mylnému závěru ohledně jeho historických kořenů, které sahají hluboko do minulosti.