Bytová jednotka - sady 28. října

Město Břeclav nabízí ke koupi:

·        jednotku č. 588/5 v domě sady 28. října 2 v Břeclavi, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 857/8815 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 779, jehož součástí je dům č. p. 588, to vše v k. ú. Břeclav.

Veškeré informace o nabízených nemovitých věcech jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Břeclav a na webových stránkách města (www.breclav.eu-Úřad-Dokumenty a informace-Úřední deska), případně lze informace získat na telefonních číslech 519 311 380 a 731 428 222 – Bc. Simona Michalovičová.