Divy Břeclavi


Pohled na soudobé město s průmyslovými podniky, významným železničním uzlem a „moderní" zástavbou svádí k mylnému závěru ohledně jeho historických kořenů, které sahají hluboko do minulosti.

V průběhu 2. čtvrtiny 11. století vznikl na strategickém místě (na pomezí tří zemí) dřevěný hrad, který získal jméno po svém zakladateli, knížeti Břetislavovi. To pak bylo přeneseno i na osadu stojící na místě dnešní Staré Břeclavi.

Po mnohá staletí plnila Břeclav poslání pohraničního hradu, nesčetněkrát byla poznamenána válečnými událostmi, pleněním, požáry či epidemiemi.

V souvislosti s příjezdem prvního vlaku v roce 1839 dochází k velkému hospodářskému rozmachu, jsou budovány nové továrny, roste počet obyvatel, město mění svou tvář. Císařským dekretem byla Břeclav 12. září 1872 povýšena na město.

Břeclav je dnes moderním městem, ležícím na křižovatce významných komunikací. Město má přibližně 27 tisíc obyvatel. Město i jeho místní části žijí bohatým folklórním životem.

Město Břeclav je díky své poloze vstupní branou do Lednicko - valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán do seznamu míst Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.