Dotace na podporu činností v sociální oblasti

Od 22. července do 2. srpna lze podávat žádosti o dotaci v rámci Podpory činností v sociální oblasti poskytované občanům města Břeclavi v roce 2024“ (mimo služby v Minimální síti ORP Břeclav).

Podrobnější informace najdou zájemci na webu města.