Dražba městského majetku

Město Břeclav opakovaně vyhlašuje konání veřejných dražeb dobrovolných, a to:

  • Dražbu jednotky č. 588/5, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 857/8815 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 779, jehož součástí je dům č. p. 588 (sady 28. října 2), to vše v k. ú. Břeclav.
  • Dražbu jednotky č. 311/3, která zahrnuje byt a podíl o velikosti 119/692 na společných částech nemovité věci, na pozemku p. č. st. 526, jehož součástí je dům č. p. 311 (Národních hrdinů 20), spolu s podíly o velikosti 119/692 na pozemcích p. č. 57/7, p. č. 61/4, p. č. 5721/6, p. č. 5721/7 a p. č. 5721/8, to vše v k. ú. Břeclav. 

Veškeré informace o nabízených jednotkách a o průběhu dražeb jsou uvedeny v Dražebních vyhláškách č. OM/3/2023 a č. OM/4/2023, zveřejněných na úřední desce Městského úřadu Břeclav (včetně její elektronické verze na webových stránkách města), případně lze informace získat na telefonních číslech 519 311 380 a 731 428 222 – Bc. Simona Michalovičová.