Evidence závad

Klíčové informace

  • Občané města mají možnost hlásit závady na městském majetku prostřednictvím speciální aplikace.
  • Aplikace zobrazí příslušnému úředníkovi novou závadu. Pokud se jedná o závadu na městském majetku, pak je předána k řešení. Pokud ne, tak je informován příslušný majitel (například správa silnic). 
  • Evidenci závad přijatých, řešených a vyřešených je možné sledovat v na webu závad.

Postup:

  • Otevřete si tuto stránku v pohlížeči svého mobilního telefonu (s operačním systémem Android)
  • Klikněte na odkaz: instalační soubor Survey123 download.jpg stáhněte a nainstalujte Survey123 (verze 2.9)
  • Spusťte program Survey123, přihlašovací jméno: zavady, heslo: ZavadyBv1
  • Nahrajte ankety, zobrazí se jednoduchá anketa, ve které lze závadu zadat a přidat fotografii závady.

Je třeba mít zapnutý příjem GPS!
Závadu lze odeslat ihned, nebo později po připojení telefonu k internetu.

Během let 2018 až 2021 bylo občany nahlášeno téměř čtyři tisíce závad. Děkujeme Vám, že se o své město zajímáte!