Generel cyklostezek ve městě Břeclav

Dokument typu pdf | Velikost 576,35 kB

Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.
Počet stažení: 1080
Poslední změna souboru: 2014-08-28 08:33:06, Administrátor
Soubor publikován: 2010-04-27 13:06:24, Administrátor

Poznámka: 

Obsah projektu:

Vzhledem ke specifické rozloze města, tři významné městské části jsou propojeny jednou tranzitní komunikací I/55, zde velice často dochází k dopravním kolapsům a zácpám. Protože se město nachází v rovinatém terénu a rozloha města je v dojezdové vzdálenosti cyklistů, je podíl cyklistické dopravy velice výrazný. V blízkosti města Břeclav se nachází Lednicko-valtický areál, který je vyhledávaný turisty, z nichž velká část navštěvuje tento areál na kole. Zpracovaný Generel cyklistické dopravy obsahuje analýzu současného stavu cyklostezek a jejich využívání, návrh sítě cyklostezek včetně jejich začlenění do dopravního systému města a návrh řešení z hlediska konstrukčního.  

Cíle projektu:

Cílem projektu je, aby se tento podíl cyklistické dopravy dále zvyšoval a významná část obyvatel používala jízdní kolo jako každodenní dopravní prostředek k cestě do práce, do školy i za zábavou a tím snížit počet automobilů v centru města. Pro zvýšení podílu cyklistů na úkor individuální automobilové dopravě je nezbytné nabídnout obyvatelům bezpečné a pohodlné cyklistické trasy. Cyklistická doprava má být ale prezentována nejen v souvislosti s dopravní problematikou, ale také se životním prostředím, zdravím a cestovním ruchem.