Dokument ke stažení


Typ souboru: Univerzálně použitelný formát dokumentů, který je určen především k tisku, prezentacím a archivaci dokumentů. Prohlížet a tisknout jej lze např. v programu Adobe Reader, vytvářet v mnoha kancelářských a grafických programech (např. OpenOffice.org). Je doporučován k použití na webu.
Počet stažení: 1546
Poslední změna souboru: 2014-08-28 08:33:06, Administrátor
Soubor publikován: 2010-08-18 09:45:01, Administrátor

Poznámka: 

Prevence kriminality

prevence-logo2
Obsah projektu:

Zpracování bezpečnostní analýzy, která obsahuje analýzu kriminality, sociálně-demografickou a institucionální analýzu města. Analýza je východiskem pro kvalitní zpracování Koncepce prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 (dále jen „Koncepce"). Koncepce určí hlavní priority v bezpečnostní oblasti a definuje problémové okruhy, jejichž řešení se bude město věnovat včetně konkrétních úkolů, gescí a způsobu jejich plnění.