Ke stažení: Oprava povrchů komunikací Bří-Mrštíků, Okružní a prostoru za kapličkou v Ch. N. Vsi včetně vozovky u Tyršova sadu