Ke stažení: VV - ZŠ Břeclav, Sovadinova - změna účelu užívání části objektu na MŠ