Ke stažení: 6.3_OSV_Poskytnutí veřejné fin.podpory-dotace z rozp.města Břeclavi v obl.soc.služeb na r.2015