Ke stažení: 6.15_OM_Uznání vlastnického práva k části pozemku ul. J.Fučíka v Poštorné