Ke stažení: 6.24_OM_Uznání vlastnického práva k pozemku ve St. Břeclavi