Ke stažení: 6.23 Uznání vlastnického práva k části pozemku pod rodinným domem na sídlišti ČSA v Poštorné