Ke stažení: 13. Záměr prodeje a prodej pozemků v k.ú. Břeclav a v k.ú. Charvátská Nová Ves - pod stávajícími trafostanicemi v majetku společnosti E.ON Distribuce, a.s. a pod plánovanými trafostanicemi