Ke stažení: 29. Prodej pozemků pod trafostanicemi v majetku společnosti E.ON Distribuce a.s., v k.ú. Charvátská Nová Ves a v k.ú. Poštorná