Ke stažení: 60. Obecně závazná vyhláška č. 4.2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek na vymezených veřejných prostranstvích