Ke stažení: 21. Prodej pozemků v k.ú. Břeclav, v k.ú. Poštorná a v k.ú. Charvátská Nová Ves - pod stávajícími trafostanicemi v majetku společnosti E.ON Distribuce, a.s