Ke stažení: 23. Výkup pozemků v k.ú. Břeclav a v k.ú. Poštorná, dotčených výstavbou protipovodňové hráze, od ČR - Lesy České republiky, s.p.