Ke stažení: 33. Obecně závazná vyhláška č. 6.2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Břeclav