Složky

Soubory

Zadání zm. č. 12 ÚPNSÚ Břeclav - schválené, podepsané.pdf
Zadání změny č.12 bylo schváleno Zastupitelstvem města Břeclav dne 8.2.2016.

Vytvoření složky: 02.12.2015 11:58 Polach Jaroslav
Počet zobrazení: 815