Ke stažení: Pravidla nájmu, výpůjčky a zřizování věcných břemen u nemovitostí v majetku města Břeclav