Ke stažení: 27. Bezúplatný převod pozemků potřebných na výstavbu protipovodňové hráze do vlastnictví Povodí Moravy, s.p.