Ke stažení: 32. Převod vlastnictví kanalizačního řadu formou nepeněžitého vkladu