Ke stažení: 34. Směna pozemků v k.ú. Břeclav, v lokalitě garáží za poliklinikou, revokace původního usnesení